O projekte

Deň ženského zdravia

Jednodňové podujatie plné zaujímavých diskusií, interaktívnych sprievodných aktivít a workshopov zvyšuje povedomie o ženských chorobách a potrebách včasnej prevencie. V uvoľnenej atmosfére zároveň vytvára priestor  pre vedomú komunitu žien, ktoré sa zaujímajú o svoje telo, zdieľajú
skúsenosti a neboja sa hovoriť ani o citlivých témach.

Event pre všetkých,
ktorí sa zaujímajú o ženské zdravie.

Komunita, ktorá sa nebojí pýtať.

#somzena

Deň ženského zdravia je venovaný dôležitosti starostlivosti o vlastné zdravie.
Zdravie každého človeka je nedoceniteľné. Sú to práve ženy, ktoré v dnešnej spoločnosti orientovanej na výkon, musia zvládať mnohé roly. Vlastnému zdraviu potom častokrát vedome či nevedome nevenujú dostatočnú pozornosť. Mnohým špecificky ženským diagnózam je dnes možné do značnej miery predísť zdravým životným štýlom a pravidelnou lekárskou prevenciou. Dňom ženského zdravia vytvárame priestor pre celospoločenskú diskusiu, ako spoločne zlepšiť situáciu v systéme zdravotníctva v našej krajine tak, aby boli naše mamy, sestry, dcéry, manželky, staré mamy či priateľky zdravé.

Organizátor

Generálny partner

Hlavný partner

Realizačná agentúra

Spolupracujúca agentúra

Partneri

Pod záštitou

H H H H

S podporou